Cung cấp giải pháp phần mềm doanh nghiệp

TOP VIỆT cung cấp các giải pháp phần mềm Quản trị doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu quản lý cho các doanh nghiệp vừa và lớn theo quy trình tiên tiến của các giải pháp phần mềm nước ngoài. Các giải pháp ERP, HRM, FINANCIAL, HOSPITAL…của SS4U giúp doanh nghiệp ứng dụng đạt kết quả cao nhất với chi phí thấp nhất.